skogn


SKogn Rotary.

Velkommen som leser av Skogn Rotarys hjemmeside. Her gis det oppdatert informasjon om Rotary generelt og om Skogn Rotaryklubbs organisasjon, program og aktiviteter spesielt.

Rotary er en åpen verdensomspennende humanitær og yrkesbasert serviceorganisasjon med formål, "å gagne andre" (service above self). Medlemmene skal avspeile lokalsamfunnets mangfold av yrker og funksjoner for derigjennom å gi et best mulig ressursgrunnlag for å realisere Rotarys formål både på lokalt og globalt plan.

Rotarys virksomhet deles inn i fire områder: Klubbtjeneste, yrkestjeneste, samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste. Skogn Rotaryklubb har aktiviteter innenfor alle disse områdene og gjennomfører bl.a. 14 daglige møte på én time med interessante program som skal gjøre klubben til et attraktivt møtested for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn.

Skogn Rotaryklubb består i dag av medlemmer med både norsk og utenlandsk bakgrunn, kvinner og menn i alle aldere. Ved rekruttering søker vi å opprettholde en balansert yrkesmessig fordeling, men hovedfokus er samfunnsengasjement både lokalt og internasjonalt.

Alle rotarianere kan besøke lokale klubber i de fleste land i verden når de er ute på reise i jobb- eller feriesammenheng. Dette gir en unik mulighet til å bli kjent med andre lokalmiljø og være med på ulike samfunnsprosjekt andre steder i verden og samtidig vite at vi er en lokal rotaryklubb som arbeider for at midlene går til Rotarys utviklingsfond, og gir rotaryklubber verden over mulighet til å finansiere små og store prosjekter innen helse, utdanning og fredsarbeid. 

Ungdomsutveksling er viktig for Rotary, og har derfor utvekslingsprogrammer av forskjellig varighet, fra korte sommerleire til hele studieår.

Alle verv i Rotary går på rundgang - rotasjonsprinsippet, og det er presidentskifte hvert år. For deg som ikke allerede er medlem, men som lurer på om Rotary kan være noe for deg, ta kontakt med rotarymedlemmer, eller les mer på vår hjemmeside eller rotary.no

Johan Holan

President i Skogn Rotaryklubb 2018/19.

 
Nytt medlem i Skogn Rotary

20. november 2018

Nytt medlem i Skogn Rotary

Oddleiv Almli, opprinnelig skogning, men nå bosatt på Steinkjer ble tatt opp som medlem i Skogn Rotary 15.nov.2018. Distriksguvernør Thor Olsen foretok det formelle opptaket. Oddleiv fortalte litt om seg selv, og takket for medlemskapet iklubben

JARNBLÆSTRING 25. sept 2018.

18. september 2018

JARNBLÆSTRING 25. sept 2018.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Skogn Rotary forsøker å lage jern som for 2000 år siden. Dette skjer ved Finnkallbakken i Skogn tirsdag 25. september..
Nærmere info finner du under Prosjekter/jernblestring.

Paul Harries

29. juni 2018

Paul Harries

Skogn Rotary tildelte Svein Helge Falstad hedersprisen Paul Harries. Han får prisen for sin lange karriere som journalist, og ikke minst for sitt store engasjement for Ekne-samfunnet, spesielt informasjonsida Ekne-info.

Klubben hedret på Distriktskonferansen på Stjørdal.

20. september 2017

Klubben hedret på Distriktskonferansen på Stjørdal.

Skogn Rotaryklubb ble hedret på Distriktskonferansen på Stjørdal for Distriktets beste hjemmeside.
President Trond Knudsen mottok hedresbevisningen

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Fokusbygget
Adresse: Aasveien
Postnummer: 7620
Sted: Skogn
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Lutefiskkveld
22. nov. 2018, 19.00

Lutefiskkveld på Cafe Skognstuene

Klubbmøte
29. nov. 2018, 19.00

Program: Einar Rønningen informerer om Skogn For ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...