Skogn Rotaryklubb

Møtetidspunkt: Torsdager kl 19:00. Kaffe fra kl 18:30

Møtested: Fokusbygget, 7620 Skogn

Charterdato: 26. desember 1981 
Fadderklubb: Levanger RK 
Naboklubber: Levanger, Åsen og Frosta

E-post: skogn@rotary.no

 

Skogn Rotarys hjemmeside.

Velkommen som leser av Skogn Rotarys hjemmeside. Her gis det oppdatert informasjon om Rotary generelt og om Skogn Rotaryklubbs organisasjon, program og aktiviteter spesielt.

Rotary er en åpen verdensomspennende humanitær og yrkesbasert serviceorganisasjon med formål, "å gagne andre" (service above self). Medlemmene skal avspeile lokalsamfunnets mangfold av yrker og funksjoner for derigjennom å gi et best mulig ressursgrunnlag for å realisere Rotarys formål både på lokalt og globalt plan.

Rotarys virksomhet deles inn i fire områder: Klubbtjeneste, yrkestjeneste, samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste. Skogn Rotaryklubb har aktiviteter innenfor alle disse områdene og gjennomfører bl.a. et ukentlig møte på én time med interessante program som skal gjøre klubben til et attraktivt møtested for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn.

 

Skogn Rotaryklubb består i dag av medlemmer med både norsk og utenlandsk bakgrunn, kvinner og menn i alle aldere. Ved rekruttering søker vi å opprettholde en balansert yrkesmessig fordeling, men hovedfokus er samfunnsengasjement både lokalt og internasjonalt.

Alle rotarianere kan besøke lokale klubber i de fleste land i verden når de er ute på reise i jobb- eller feriesammenheng. Dette gir en unik mulighet til å bli kjent med andre lokalmiljø og være med på ulike samfunnsprosjekt andre steder i verden og samtidig vite at vi er en lokal rotaryklubb som arbeider for at midlene går til det de skal. Alle verv i Rotary går på rundgang - rotasjonsprinsippet, og det er presidentskifte hvert år.

 

For deg som ikke allerede er medlem, men som lurer på om Rotary kan være noe for deg, ta kontakt  med rotarymedlemmer, eller les om dette under Info fra komiteene/Medlemskap

 

                                                    
Stein-Arne Flovik
President i Skogn Rotaryklubb 2012/13