skogn


SKogn Rotary.

Velkommen som leser av Skogn Rotarys hjemmeside. Her gis det oppdatert informasjon om Rotary generelt og om Skogn Rotaryklubbs organisasjon, program og aktiviteter spesielt.

Rotary er en åpen verdensomspennende humanitær og yrkesbasert serviceorganisasjon med formål, "å gagne andre" (service above self). Medlemmene skal avspeile lokalsamfunnets mangfold av yrker og funksjoner for derigjennom å gi et best mulig ressursgrunnlag for å realisere Rotarys formål både på lokalt og globalt plan.

Rotarys virksomhet deles inn i fire områder: Klubbtjeneste, yrkestjeneste, samfunnstjeneste og internasjonal tjeneste. Skogn Rotaryklubb har aktiviteter innenfor alle disse områdene og gjennomfører bl.a. 14 daglige møte på én time med interessante program som skal gjøre klubben til et attraktivt møtested for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn.

Skogn Rotaryklubb består i dag av medlemmer med både norsk og utenlandsk bakgrunn, kvinner og menn i alle aldere. Ved rekruttering søker vi å opprettholde en balansert yrkesmessig fordeling, men hovedfokus er samfunnsengasjement både lokalt og internasjonalt.

Alle rotarianere kan besøke lokale klubber i de fleste land i verden når de er ute på reise i jobb- eller feriesammenheng. Dette gir en unik mulighet til å bli kjent med andre lokalmiljø og være med på ulike samfunnsprosjekt andre steder i verden og samtidig vite at vi er en lokal rotaryklubb som arbeider for at midlene går til Rotarys utviklingsfond, og gir rotaryklubber verden over mulighet til å finansiere små og store prosjekter innen helse, utdanning og fredsarbeid. 

Ungdomsutveksling er viktig for Rotary, og har derfor utvekslingsprogrammer av forskjellig varighet, fra korte sommerleire til hele studieår.

Alle verv i Rotary går på rundgang - rotasjonsprinsippet, og det er presidentskifte hvert år. For deg som ikke allerede er medlem, men som lurer på om Rotary kan være noe for deg, ta kontakt med rotarymedlemmer, eller les mer på vår hjemmeside eller rotary.no

Marianne Skreden

President i Skogn Rotaryklubb 2020/21.

 
Paul Harries tildelt John Aage Nilsen.

26. juni 2020

Paul Harries tildelt John Aage Nilsen.

Ved presidentskifte i Skogn Rotary 25.06.2020 ble John Aage Nilsen tildelt utmerkelsen Paul Harries for sitt arbeid i klubben, og i samfunnet ellers. I Skogn Rotary har John Aage spesielt hatt ansvar for studentutveksling, og har løst dette på utmerket.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Falstadsenteret
Adresse: Falstadvegen 59
Postnummer: 7624
Sted: Ekne
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...